Pla de treball


Col·laboracions amb governs regionals i municipals

La recerca basada en casos permetrà avaluar les necessitats dels agents implicats en la planificació i el seguiment dels PAESC en els municipis seleccionats, així com verificar l'eficàcia dels serveis oferts per la plataforma per desenvolupar al projecte.


Desenvolupament d’una plataforma en línia

Els requisits derivats dels casos d’estudi seran el punt de partida per al desenvolupament de la plataforma, seguint una metodologia basada en un desenvolupament iteratiu i incremental del programari. S'hi aplicaran mètodes qualitatius i quantitatius per definir els indicadors d'avaluació del parc d'edificis residencials. Els requisits extrets dels casos destudis seran el punt de partida per al desenvolupament de la plataforma, seguint una metodologia basada en el desenvolupament iteratiu i incremental del programari. S'hi aplicaran mètodes qualitatius i quantitatius per definir els indicadors d'avaluació del parc d'edificis residencials.

Objectius


L'objectiu principal de Retabit és crear i validar una plataforma de serveis basada en dades que faciliti als múltiples actors implicats en la rehabilitació d'edificis avaluar l'estat actual d'una zona urbana i el potencial de renovació, avaluar els plans de renovació i supervisar el impacte de la seva aplicació durant el temps en el marc de les estratègies de renovació dels PAESC.


Indicadors per als PAESC i els ODS

Definir indicadors per avaluar els escenaris de renovació, segons criteris específics (consecució d’objectius de sostenibilitat, districtes d’energia positiva, ...) que tinguin en compte les múltiples dimensions que intervenen en els programes de desenvolupament sostenible: mediambiental, social i econòmica.


Dades relacionades amb l’energia dels edificis

Integrar dades de múltiples dominis i escales per facilitar una comprensió holística de la rehabilitació d'edificis.

Models multiescala i multidimensionals

Crear models multidimensionals per analitzar els habitatges a nivell de bloc, districte i ciutat, tenint en compte les interrelacions entre les diverses dimensions de sostenibilitat a través de múltiples escales.


Arquetips d'edificis

Crear arquetips d'edificis per caracteritzar-los en zones urbanes específiques, tenint en compte les seves múltiples dimensions: ambiental (característiques físiques, valor arquitectònic), social (temps d'actuació, estructura familiar, nivell d'ingressos, nivell educatiu) i econòmica (valor immobiliari, propietat /arrendament).


Plataforma RETABIT

To provide an online service platform to support implementation of SECAPs

  1. Explorar les zones urbanes i avaluar automàticament el seu potencial de renovació en funció de la classificació dels edificis i dels indicadors de sostenibilitat
  2. Proposar i avaluar plans de rehabilitació
  3. Fer un seguiment de l'impacte dels plans


Casos d’estudi


Els mètodes i les eines proporcionats per la plataforma s’utilitzaran en escenaris de demostració amb la participació dels actors implicats i dels usuaris finals en els casos d’estudi.

Projecte

Terrasa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Projecte

Sant cugat del vallés

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more