Membres

La Salle


FUNITEC, institució membre de la Universitat Ramon Llull, integra les Escoles d´Arquitectura, Enginyeria, Arts Digitals i Empresarials de La Salle. Els investigadors del grup ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle tenen una dilatada experiència en el desenvolupament de sistemes d'informació energètica que integren dades de múltiples dominis i escales, utilitzant tecnologies de la web semàntica, así como en projectes de regeneració urbana a diverses escales, des de l'edificació a la escala territorial, i la protecció del patrimoni arquitectònic.

La Salle ha participat i coordinat diversos projectes de recerca a l'àmbit de l'eficiència energètica dels edificis. Alguns exemples són la plataforma EECITIES desenvolupada al projecte FP7 SEMANCO, el catàleg de productes BAUKOM compatible amb les tecnologies BIM i les aplicacions ENERHAT and ENERPAT per avaluar l'estat del parc d'edificis residencials i implementar mesures de rehabilitació.

Actualment, La Salle coordina el projecte H2020 TIMEPAC, l'objectiu del qual és proposar nous mètodes per millorar els sistemes de certificació energètica existents .

Leandro Madrazo

Doctorat en arquitectura

Álvaro Sicilia

Doctorat en Enginyeria Informàtica

Xavier Martin

Doctorat en arquitectura

Adirane Calvo

Arquitecta

Gonçal Costa

Doctorat en Enginyeria Informàtica

Isabela de Rentería

Doctorat en arquitectura

Anna Martínez

Doctorat en arquitectura

Marta Salgado

Multimedia

Laura membrado

Dissenyadora

IREC


L'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) està estructurat en dues àrees principals: Eficiència Energètica per a Sistemes, Edificis i Comunitats (ECOS), que inclou el grup de Rendiment d'Energia Tèrmica i Edificis (participant en aquest projecte), i el grup Materials Avançats per a l'Energia (M2E). El grup d’Energia Tèrmica i Rendiment dels Edificis compta amb una àmplia experiència en la simulació energètica dinàmica, en l’aplicació d’estratègies d’eficiència energètica -tant solucions passives com actives-, en la gestió de l’energia, la reutilització de calor i l’integració de les energies renovables a diferents nivells.


Una de les línies de recerca se centra en la rehabilitació d'edificis i l'anàlisi del parc d'edificis a escala de districte. En el marc del projecte MARIE, IREC ha definit un nou enfocament en dues fases per definir solucions de cost òptim per al parc d'edificis de Catalunya. Finançat per InnoEnergy, l'IREC ha elaborat l'informe ”Rehabilitacions residencials a nivell de districte” que conté propostes per implementar diferents models de negoci per rehabilitacions a gran escala del parc d'edificis residencials en zones urbanes, incloent mesures d'eficiència energètica de cost òptim, amb l’objectiu de millorar les baixes taxes de rehabilitació residencial als països del sud d'Europa.


En aquesta línia, l'IREC està actualment desenvolupant diverses eines de recerca: el projecte LOCALISED, que té com a objectiu transformar les dades locals sobre les possibles vies de descarbonització pel 2030 i el 2050 en coneixement per actuar; la plataforma Som Comunitat Energètica, dedicada a la simulació d'escenaris energètics comunitaris; el projecte PEDRERA, que facilita el compromís de múltiples actors en accions de renovació a gran escala per accelerar la implementació dels districtes d’energia positiva; i la iniciativa SYN.IKIA, dedicada a impulsar els barris d’energia positiva, a partir de la interacció entre noves tecnologies, l'eficiència energètica, la flexibilitat energètica dels edificis, les característiques arquitectòniques i espacials, el cost d’habitatge i el compromís dels ciutadans.

Jordi Pascual

Doctorat en Enginyeria i Física

Jaume Salom

Doctorat en Enginyeria

Enric Mont

Enginyer

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more