Digitalització de les estratègies de descarbonització del parc edificat residencial


Dijous, 2 de juny de 2022, de 9:00 a 14:00 hores

Teatre Unió (Sala Clavé) i per Zoom en remot

Avinguda de Josep Anselm Clavé, 13-17, Sant Cugat del Vallès

Representants de diferents nivells de l'administració (ajuntaments, diputacions provincials) i grups de recerca presentaran algunes de les eines i els procediments que s'estan desenvolupant i utilitzant en l'elaboració de plans de rehabilitació del parc residencial, i debatran sobre les millores necessàries per assolir els objectius marcats per la normativa europea i els objectius de desenvolupament sostenible.


Veure resum de la jornada.

Organizat per


La salle IrecAjuntament sant cugat

La participació en aquesta jornada es gratuïta. La sala d'actes on es realitzarà la jornada té un aforament de 40 persones.

La jornada es podrà seguir de forma remota al següent enllaç: https://salleurl-edu.zoom.us/j/96868818674

Els fons europeus Next Generation són un instrument per descarbonitzar el parc edificat mitjançant programes de rehabilitació. En particular, per als edificis residencials, l’objectiu és aconseguir la reducció del 37% del consum d'energia i del 99% de les emissions de CO2 per al 2050 en comparació del 2020.

Identificar les àrees urbanes on aplicar aquests fons i desenvolupar plans de renovació per obtenir el màxim impacte social, econòmic i mediambiental són alguns dels reptes de les administracions públiques. El desenvolupament d’aquests plans a gran escala requereix de dades generades en múltiples sectors (edificació, energia, economia, finançament) i de sistemes d’informació i gestió que interrelacionin aquestes dades i permetin avaluar l’impacte de les actuacions realitzades en el temps.

Aquesta jornada s’adreça als agents implicats en l’elaboració de plans de reforma del parc residencial: tècnics de diferents nivells de l’administració, consultors i professionals dels àmbits de l’edificació i l'energia, empreses i investigadors que desenvolupen sistemes d’informació energètica.

L’objectiu de la jornada és valorar l’ús de les eines i mètodes que s’estan utilitzant en als programes de rehabilitació del parc edificat i identificar-ne les deficiències amb l’objectiu de millorar-los.

A les presentacions i debats es tractaran entre d’altres: les mancances i limitacions en les aplicacions per desenvolupar plans de renovació d’edificis a gran escala; l’avaluació de l’impacte dels plans de renovació i la relació amb els Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS); i l’harmonització de las estratègies de descarbonització per optimitzar l’ús d’eines i procediments disponibles per part de les administracions.

Aquesta trobada s’emmarca en el projecte de recerca Retabit – co-finançat pel Ministeri de Ciència e Innovació – que té com objectiu desenvolupar una plataforma de serveis basats en dades per promoure programes de rehabilitació d'edificis residencials a l’aplicació dels PAESC.

Agenda

9:00-9:10
Presentació de la jornada i del projecte Retabit

  • Leandro Madrazo, ARC La Salle Barcelona Campus (Presentació en PDF)
  • Jordi Pascual, Institut de Rercerca en Energia de Catalunya

9:10-9:30
Eines i procediments per digitalitzar les estratègies de descarbonització del parc edificat

9:30-10:45
Problemàtiques i solucions de la digitalització de les estratègies de descarbonització del parc edificatori

Les presentacions es centraran en: 1. Utilització d’eines digitals per elaborar plans de reforma/rehabilitació d’edificis a escala municipal, 2. Monitorització i avaluació dels plans de rehabilitació a gran escala, i 3. o Objectius de la digitalització pels propers anys.

10:45-11:00
Pausa cafè

11:00-12:00
Continuació

12:00-13:30
Taula rodona

Es debatran els següents temes:

  • Quines són les mancances i obstacles de les aplicacions i sistemes d’informació que s’utilitzen actualment?
  • Com s’avalua l’impacte dels plans de rehabilitació? Quins indicadors cal tenir en compte? Quina és la temporalitat de l’avaluació? Com es vincula l’avaluació amb el seguiment dels objectius dels PAESC i dels ODS?
  • Com es poden millorar les eines i procediments emprats per les administracions?
  • Quins són els processos d’harmonització de les estratègies de descarbonització entre els diferents nivells de l’administració?
  • Quins criteris cal utilitzar per determinar el potencial de rehabilitació d’un àrea urbana?

13:30-14:00
Conclusions

14:00
Piscolabis

gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more