Serveis multidimensionals basats en dades per promoure els programes de rehabilitació d'edificis residencials en la implementació dels PAESCs

Últimes notícies

Retabit
en resum


Serveis multidimensionals basats en dades per promoure els programes de rehabilitació d'edificis residencials en el marc dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC).

Retabit és un projecte de Recerca, Desenvolupament i Innovació cofinançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i realitzat pel grup de recerca ARC Enginyeria i Arquitectura La Salle (coordinador) i IREC, Institut de Recerca en Energia de Catalunya.

Els PAESC són un instrument clau per a la reducció del consum energètic als edificis i per al desenvolupament sostenible de les ciutats. Encara que aquests plans -i els PAES que els van precedir- han estat adoptats per un gran nombre d'administracions locals, existeixen dificultats fonamentals que limiten la seva efectivitat, entre elles la necessitat de disposar de dades de múltiples sectors (edificació, energia, economia, finançament) implicats en la rehabilitació dels edificis, i de sistemes d’informació que interrelacionin aquestes dades per dissenyar programes de reforma a gran escala del parc edificat i avaluar l’impacte de les actuacions realitzades al llarg del temps.

Per contribuir a abordar eficaçment aquestes qüestions, RETABIT desenvoluparà una plataforma de serveis perquè els múltiples actors implicats en la renovació d’edificis residencials a gran escala puguin valorar l’estat del parc edificat en una zona urbana i el seu potencial de renovació, desenvolupar possibles escenaris de rehabilitació basats en indicadors multidimensionals, i avaluar l’impacte de la seva aplicació al llarg del temps.

MetesEls principals objectius de Retabit són:

check-circle

INDICADORS PER A PAESC I ODS

Definir indicadors per avaluar escenaris de rehabilitació que tinguin en consideració la sostenibilitat en les seves dimensions ambiental, social i econòmica.
check-circle

DADES RELACIONADES AMB L'ENERGIA DELS EDIFICIS

Integrar dades de múltiples àmbits i escales per facilitar la comprensió holística de la rehabilitació d'edificis.
check-circle

MODELS MULTIESCALA I MULTIDIMENSIONALS

Crear models multidimensionals per analitzar els edificis en diferents escales urbanes.
check-circle

ARQUETIPS D'EDIFICIS

Crear arquetips multidimensionals d’edificis per caracteritzar els edificis en zones urbanes.
check-circle

PLATAFORMA RETABIT

Desenvolupar una plataforma de serveis en línia per donar suport a l’execució de plans de renovació integral del parc d’edificis residencials.
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more